Skip Ribbon Commands Skip to main content

Ken Ishiwata

Aktualita
"Hudba je vrcholnou formou umění. A také nejvznesenějším projevem. Představuje zachycené, krystalizované a zabalené lidské emoce...které jsou následně předávány druhým."

Ken Ishiwata

 
Rozhovor s Kenem Išiwatou

KI: "Dalo by se říci, že vše začalo, když mi bylo 10 let - tehdy jsem postavil svůj první zesilovač a od té doby jich mám za sebou širokou řadu. Otec mého kamaráda ze střední školy byl audiofil. Když zjistil, že jsem houslista a rád poslouchám gramofonové desky, pozval mě do své poslechové místnosti. Řekl mi: "Kene, tohle si musíš poslechnout. To tě úplně dostane." Položil LP desku na gramofon a spustil přenoskové raménko. Zvuk z reproduktorů, který jsem již dobře znal, zněl toho dne úplně jinak. Hlas Julie Londonové byl mnohem živější, bližší a intimnější. Nikdy předtím jsem neslyšel nahraný zpěv znít tak teple a detailně. Ta akce na mě nesmírně zapůsobila. Podíval jsem se na jeho systém a povšiml si zajímavé čelní desky v šampaňské zlaté barvě s logem značky, o které jsem dosud nikdy neslyšel. Byl to "Marantz" se zesilovačem Model 7C. Netušil jsem, že zesilovač je schopen vnést tak zásadní zlepšení. Hudba, která z něj vycházela, na mě tak zapůsobila, že ještě dnes živě vzpomínám na pocity a vzrušení z této významné chvíle.

Bylo to mé první setkání se značkou Marantz a o model 7C jsem se začal velmi zajímat. Pochopitelně byl pro mně příliš drahý a tak jsem kamarádova otce přemluvil, aby mi jej půjčil. Vzal jsem si jej domů, podrobně jsem jej prozkoumal a začal pracovat na jeho kopii. Ten den byl mým vstupem do strhujícího světa konstrukce hi-fi přístrojů. Svět jemných spletitostí, ale i pevného celku."

Otázka: Jaké byly největší problémy při kopírování originálního zesilovače Marantz Model 7c?

KI: "V té době byly konstrukce přístrojů Marantz velmi komplikované a nejvíce jsem narážel na důmyslnou architekturu obvodů. Problém s přístrojem Saul B Marantz Model 7C spočívá v tom, že pokud nejste opatrný, začne oscilovat. Oscilace nastávají při mnohem vyšších kmitočtech a právě to bylo hlavním problémem. Začal jsem také zkoumat své techniky zapojení a snažil se přijít na to, jak nejlépe pájet součástky. Zabýval jsem se těmito i mnoha dalšími prvky s použitím Modelu 7C jako referenčního přístroje. Byl to začátek mých metod koncepčního designu. Nakonec jsem velmi ocenil, jak všechny ty různé součásti společně interpretují zvukový signál nejen pomocí elektronických funkcí, ale mnohem ucelenějším, úplnějším a krásnějším způsobem."

Otázka: Říkáte "Nejen pomocí elektronických funkcí, ale mnohem ucelenějším, úplnější a krásnějším způsobem." Jak tedy měříte kvalitu?

KI: "Na to samozřejmě máme přístroje. Ty ovšem dokáží jen měřit "zvukové parametry" statickým způsobem. Přístroje umějí měřit jen okamžitý stav - jako když vyfotografujete tanečnici: dostanete přesný výsledek, který však nevypovídá nic o její dynamice, rychlosti a rytmu. Hudba je také dynamická. Její tón, hlasitost, výška a intenzita se neustále mění. Proto pokaždé, když pracuji s přístrojem, měřím jeho kvalitu podle referenční hudební skladby, kterou dokonale znám akusticky i pocitově z originálního zdroje. Teprve poté mohu vyhodnotit kvalitu každé součásti vzhledem k celku, který tvoří.

Má zásadní význam porozumět tomu, co ve skutečnosti znamená kvalita originální hudby. Jsem přesvědčen, že jde o jediný způsob stanovení referenční hodnoty v procesu návrhu. Jako referenční hodnotu nelze vzít běžný komerční kompaktní CD disk, neboť neznáme pravost jeho originální nahrávky. Ve společnosti Marantz tuto zásadu chápeme jako absolutní nutnost."

Otázka: Takže posouzení kvality (a její zlepšení) zcela závisí na stupni vašeho porozumění vztahům mezi akustickými charakteristikami.

KI: "V zásadě ano, ale ve skutečnosti charakteristiky nejsou nikdy stejné. Naše vnímání zvuku ve vztahu k prostředí se mění podle kontextu. Samozřejmě jsme zdokumentovali metodické postupy koncepce a vývoje našich produktů, někdy však musíme používat zcela odlišné součásti, abychom dosáhli požadovaných výsledků. Naše konstrukce neznají žádný "pevný recept". Pokud by například někdo používal můj postup vyladění jednoho přístroje jako podklad pro konstrukci jiného přístroje, neměl by úspěch. Citlivostí kombinace přístrojů totiž vznikají jedinečné charakteristiky, díky kterým se produkt stává zajímavým. Jako příklad zde můžeme uvést fotbalový tým. Můžete dát dohromady 11 nejlepších hráčů světa, což ale ještě neznamená, že vyhrají. Právě v těchto hráčích jakožto v jednotlivých článcích je třeba stejným způsobem hledat reálný smysl harmonie. Dobrý hi-fi konstruktér musí této problematice rozumět.”

Otázka: Pochopitelně máte rád konstrukci audio sestav – máte ji rád více, než hudbu?

Otázka: "Ne. Hudbu mám rád nade vše. Jsem přesvědčen, že hudba je nejvyšší formou umění, jaké kdy lidstvo vytvořilo. Hudba rozmlouvá přímo s vaším srdcem. Je spojena s vašimi emocemi. Vytváří trvalý dojem. Hudba je nadčasová."

Otázka: U příležitosti vašeho 30. výročí působení u společnosti Marantz jste vyvinul řadu Perly KI. Co je na nich tolik zvláštního?

KI: Byl bych rád, kdybych mohl odpovědět, že jde o takovou a takovou kombinaci součástí s poměděným šasim, apod. Jak už jsem ale vysvětlil, jde o to, jak jednotlivé různé součásti vzájemně spolupracují - jako jeden ucelený systém. Proč byli Beatles tak výjimeční? Byla za tím písňová tvorba Johna a Paula? Nebo Ringova zemitost či Georgův mysticismus? Nebo něco jiného? Ne, byly to všechny tyto vlastnosti - a skutečnost, že všichni vystupovali jako jeden celek. Když změníte jeden článek, postihne to celou kapelu.

Otázka: A nakonec - co si myslíte, že přinese budoucnost high-end audio techniky?

KI: Přinese to, co již přinesla: emoce.

Protože jde o hudbu.