Skip Ribbon Commands Skip to main content

Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

 • Úvod

  1.1 Tyto webové stránky ("webové stránky") příslušejí společnosti Marantz, divize D&M Europe B.V. ("Marantz"). Společnost Marantz je operátorem dat ve smyslu holandského zákona na ochranu údajů. Společnost Marantz chápe soukromí a bezpečnost jako zájmy jednotlivých osob přistupujících k internetu. I při pouhém prohlížení našich webových stránek vám chceme zaručit pohodlí našimi zásadami ochrany soukromí a s použitím bezpečnostních opatření, kterými chráníme vaše osobní informace. Osobní informace jsou údaje, které lze použít k jedinečné identifikaci nebo kontaktování osoby.

  1.2 Tímto prohlášením o ochraně soukromí (dále jen "prohlášení") vás informujeme o zásadách ochrany soukromí společnosti Marantz a bezpečnostních opatřeních týkajících se osobních informací shromažďovaných během vaší návštěvy našich webových stránek včetně služby stahování softwaru pro vaše zařízení Marantz ("dále jen služba").

  1.3 Pokud se naše prohlášení rozhodneme změnit, příslušné změny budou zveřejněny zde na webových stránkách. Proto se na ně pravidelně vracejte, abyste měli vždy k dispozici aktuální prohlášení.
 • Které osobní informace jsou shromažďovány?

  2.1 Během používání webových stránek vás můžete požádat my (nebo příslušné třetí strany, které jsme touto činností pověřili) o vyplnění osobních informací, včetně vašeho jména a e-mailové adresy. Tyto informace vyžadujeme, pokud chcete využívat služby.

  2.2 Dále můžeme zpracovávat údaje o vaší IP adrese, prohlížeči, poskytovateli internetového připojení, odkazující a výstupní stránce, operačním systému, datu/časovém razítku a proudu kliknutí. Akumulací těchto údajů měříme počet návštěv, průměrný čas strávený na těchto webových stránkách, prohlédnuté stránky, apod. Na základě těchto informací provádíme analýzu a měření využití našich webových stránek s cílem zlepšení jejich obsahu.

  2.3 Můžeme také zaznamenávat vaše preference a návštěvy na těchto webových stránkách pomocí souborů cookies. Cookie je malý textový soubor uložený v počítači uživatele. Při vaší příští návštěvě těchto webových stránek váš počítač odešle informace uložené v tomto souboru zpět do našeho serveru. Změnou nastavení vašeho prohlížeče můžete odmítnout příjem všech nebo jen některých souborů cookie nebo být informováni o každém novém souboru cookie. Pokud je příjem souborů cookies vypnutý, pravděpodobně nebudete moci používat tyto webové stránky, služby nebo jejich část.
 • Kdo má přístup k těmto informacím?

  3.1 Můžeme dát pokyny třetím stranám, aby úkony spojené se zpracováním vašich osobních údajů prováděly naším jménem. Vaše osobní údaje nesdělíme žádné třetí straně, pokud nejsme přesvědčeni, že takové sdělení je nutné k následujícím účelům: (a) vyhovění právním požadavkům; nebo (b) zajištění dodržování tohoto prohlášení a všeobecných podmínek užití těchto webových stránek.
 • Jakým způsobem se vaše informace používají?
  4.1 Hlavním cílem společnosti Marantz při shromažďování osobních informací je umožnit vám využívání služby, jakož i umožnit nám kontaktovat vás za účelem potvrzení příjmu vaší objednávky na stažení nebo řešení jiného problému. Na vaší e-mailovou adresu budeme také zasílat informace o produktech a službách ("e-mailové zprávy"), pokud jste nám k takové činnosti dali souhlas.

  4.2 Společnost Marantz může s využitím protokolových souborů serveru provádět výzkumy demografického složení, zájmů, apod. našich uživatelů. Tuto činnost provádíme za účelem lepšího porozumění a zvýšení kvality služeb našim uživatelům. Tento výzkum je kompilován a analyzován na základě úhrnných podkladů, aby byla vyloučena identifikace osobních informací vztahujících se k jednotlivým osobám.
 • Bezpečnostní opatření

  5.1 U žádného přenosu dat přes internet neexistuje 100% záruka bezpečnosti. Proto platí, že ačkoli se snažíme chránit vaše osobní informace, společnost Marantz nemůže zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte nebo získáváte z našich webových stránek. Naše webové stránky proto používáte na vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše osobní informace, vyvíjíme maximální úsilí k zajištění jejich bezpečnosti v našich systémech, k ochraně před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním.

  5.2 Pokud předáte osobní informace společnosti Marantz, tyto informace mohou být elektronicky odeslány do serverů v jiné zemi, než ve které byly původně zadány. Dále platí, že tyto informace mohou být využívány, ukládány a zpracovány v jiné zemi, než ve které byly původně zadány. Kdykoli společnost Marantz (nebo třetí strana, která byla námi k takové činnosti pověřena) zpracovává osobní informace, podniká kroky k zajištění, aby s vašimi informacemi bylo nakládáno bezpečně a v souladu s příslušnými všeobecnými podmínkami a s tímto prohlášením, a to bez ohledu na místo, kde toto zpracování probíhá.
 • Kontrola a deregistrace

  6.1 Chcete-li zkontrolovat, opravit nebo změnit jakékoli vámi poskytnuté osobní informace, kontaktujte nás s použitím níže uvedené e-mailové adresy. Pokud již nechcete dostávat e-mailové zprávy, které vám byly dosud zasílány, můžete se odhlásit z jejich odběru zasláním žádosti o deregistraci na zmíněnou e-mailovou adresu nebo s použitím odhlašovacího odkazu uvedeného v každé zprávě.
 • Dotazy

  7.1 Pro další informace nebo stížnosti používejte níže uvedenou e-mailovou nebo obchodní adresu.

  Obchodní adresa:

  Beemdstraat 11
  5653 MA Eindhoven
  Holandsko

  Tel. +31 (0)40 2507800
  E-mailová adresa: privacy@marantzeurope.com

  Číslo registrace v Obchodní komoře: 17073774
  Číslo plátce DPH: 8005.94.757B01

Datum poslední aktualizace: 26. listopadu 2010